Globalizacja turystyki - strona 2

Definicja i omówienie globalizacji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr inż. Jerzy Mieszaniec
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

GLOBALIZACJA – umiędzynarodowienie. Gdy organizacja wchodzi na rynek międzynar...

Geografia polityczna - sylabus

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Tabor
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2317

globalizacji, pojęcie problemów globalnych, geneza i dynamika rozwoju problemów globalnych, typologia...

Ekonomika turystyki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Renata Seweryn
  • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 2219
Wyświetleń: 6237

EKONOMIA WOBEC TURYSTYKI - RYS HISTORYCZNY XVI- XVII w. - okres merkantylizmu: Zainteresowanie...