Definicja i omówienie globalizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja i omówienie globalizacji - strona 1 Definicja i omówienie globalizacji - strona 2 Definicja i omówienie globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

GLOBALIZACJA – umiędzynarodowienie. Gdy organizacja wchodzi na rynek międzynar.
(internacjonalizacja). G. to także oderwanie się od nar. korzeni i rozproszenie swej
działalności.
Globalizacja :
1. G. informacyjna – środki w dziedzinie komunikacji społ. – dostępność do informacji z
całego świata.
2. G. ekon. – patrzenie na prod. i wymianę w skali światowej; przyśpieszenia przepływu
czynników prod.; wzrost znaczenia koncernów międzynar.
Gł. przyczyny globalizacji :
1. rewolucja technolog.
2. wzrost poziomu edukacji,
3. wolna wymiana handlowa ( WTO – tworzy się rynek światowy),
4. ukształtowanie międzynar. rynków kapitałowych,
5. upadek syst. komunistycznego.
Glob. jest :
1. jednym z etapów rozwoju organizacji,
2. jest formą konkurencji.
Sektory wielonarodowe – konkurowanie na różnych rynkach narodowych, niezależne.
a.) Pełna działalność w każdym kraju,
b.) umiędzynarodowienie,
c.) konkurencja w skali krajowej,
d.) przewaga konkur. na rynku krajowym,
e.) marketing krajowy.
Sektory globalne – konkurencyjność zależna od współzależności na wszystkich rynkach.
a.) Działalność zróżnicowana w zależności od kraju,
b.) integracja w skali światowej,
c.) pozycja konkur. w jednym kraju jest uzależniona od pozycji w innych krajach,
d.) przewaga konkur. jest wynikiem zdolności powiązania działalności w skali światowej,
e.) marketing globalny.
Trzy rodzaje globalizacji :
1. Eksport nadwyżek produktów z jednego kraju do innego,
2. Strategia delokalizacji kraju wytwarzania (przenoszenie produkcji),
3. Rzeczywista glob., powstanie sektorów globalnych.
Ramy strategii globalnej :
Pozycja oraz zasoby przeds.
Czynniki globalizacji sektora :
i jego spółki macierzystej.
1. rynek,
2. koszty,
3. Rządy
3. konkurencja
Instrumenty strategii globalnej:
1. Uczestnictwo w rynku globalnym,
2. Produkty globalne,
3. Globalna lokalizacja działalności,
4. Glob. marketing
5. Globalne posunięcia konkurencyjne
Czynniki konkurencyjne
Czynniki rynkowe –
1. Dochód na mieszkańca w krajach uprzemysł. w ujęciu porównawczym,
2. upodobnianie się stylów życia i gustów,
3. rozwój turystyki tworzący klienta glob.
4. wzrost lokalnych i regionalnych sieci dystrybucyjnych,
5. pojawienie się marek światowych,
6. rozwój reklamy glob.
Czynniki kosztowe –
1. Nieustanne dążenie do osiągnięcia korzyści skali,
2. przyśpieszenie tempa innowacji technolog.
3. postęp w dziedzinie transportu,
4. pojawienie się krajów nowouprzemysł.
5. wzrost kosztów rozwoju produktu w stosunku do długości życia rynkowego.
Czynniki konkurencyjne –
1. Nieustanny wzrost obrotów w handlu światowym,
2. powiększanie się liczby krajów podejmujących się konkurencji,
3. wzrost udziału zagr. podmiotów w strukturze wartości,
4. pojawienie się nowych konkurentów zamierzających rywalizować na rynku glob.,
5. wzrost globalnych sieci międzynar. współzależności w poszczególnych dziedzinach
wytwórczości,
6. wybieranie przez coraz większą liczbę spółek orientacji globalnej,
Czynniki rządowe –
1. znoszenie barier taryfowych ( ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz