Globalizacja działalności gospodarczej - strona 105

Źródła prawa - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

umownych. Poza tym istotne są przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ stanowiły...

Zmiana w środowisku międzynarodowym- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Pietraś
  • Podstawy stosunków międzynarodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 616

jest więc bardzo istotnym problemem w badaniach SM. Procesy globalizacji są np. wyrazem zmiany w rzeczywistości sm. Zmiany...

Segmentacja rynku- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
  • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

, jak i również globalizacja działań marketingowych powodują, że zwiększa się konkurencja firm działających na tym samym rynku...

Mikroekonomia - wykład cz.1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Janusz Grabowski
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3143

gospodarczej. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: potrzeby a działalność gospodarcza...