Wykład - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej - strona 1

Fragment notatki:

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
-system legalizujący działalność gospodarczą osób fizycznych -podstawa prawna - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
-prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki -przekazywanie danych i informacji do CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej
-wnioski o wpis do CEIDG z pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej
-wpisowi do CEIDG podlegają dane i informacje charakteryzujące przedsiębiorcę - osobę fizyczną (numer pesel, firma, data urodzenia, regon, nip, inf o obywatelstwie, adres zamieszkania, adres doręczeń, adres pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, email, strona internetowa - o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił je we wniosku o wpis
-wpis do CEIDG na wniosek osoby fizycznej (formularz elektroniczny, forma pisemna, osobiście, list polecony) w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wpis - złożony wniosek + jego poprawność -wniosek niepoprawny: nie posiadający wszystkich danych, błędnie wypełniony, złożony przez osobę objętą zakazem wykonywania działalności gospodarczej, wpisana już do CEIDG, niepodpisany
-złożenie niepoprawnego wniosku → system teleinformatyczny wysyła informację do wnioskodawcy o przyczynach niepoprawności -organ wykonawczy gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku
-integralna część wniosku - to REGON -wnioski do CEIDG są wolne od opłat
-domniemanie prawdziwości danych wpisanych do CEIDG, ich wykreślenie nie oznacza ich usunięcia
-w przypadku gdy wpis zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy minister właściwy ds gospodarki wzywa przedsiębiorce do dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, jeżeli przedsiębiorca się nie dostosuje minister ten w drodze decyzji administracyjnej może go wykreślić z CEIDG, z urzędu w formie postanowienia sprostuje wpis
-CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach, informacje te są jawne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz