Globalizacja aspekt polityczny - strona 5

Socjologia wsi - wykład 11

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia wsi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Wykład 11. Wieś i rolnictwo w dobie globalizacji. Zagrożenia i szanse Co wnosi proces globalizacji...

Wykład - globalizacja

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1302

GLOBALIZACJA Obok fundamentalizmu najbardziej interesująca socjologów kwestia (po postmodernizmie...

Geografia polityczna - sylabus

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Tabor
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2345

; S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2003, s. 165-198; 2. Wybrane aspekty problemów globalnych...

Globalizacja i regionalizacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

. Nie można obwiniać globalizacji za wszystkie zła tego świata. Są inne czynniki - kulturowe, polityczne, itp. itd...

Globalizacja - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Handel zagraniczny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

GLOBALIZACJA: procesy globalizacji gospodarczej przejawiają się w nasileniu przepływów produktów...

Procesy globalizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Hanna Maria Dumała
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1141

wiele dziedzin. Ścieżki globalizacji: gospodarcza, kulturowa, polityczna, ekologiczna, informatyczna. Zjawisko...

Zagrożenia asymetryczne- opracowanie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Marek Pietraś
  • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 5775

jest tworzone przez procesy globalizacji i transnacjonalizacji. I jedne i drugie są zjawiskami pozytywnymi...