Gleba gliniasta - strona 3

Podstawy nauk o Ziemi-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy nauk o Ziemi
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1974

gleby gliniaste ciężkie, szczególnie poziomy iluwialne tych gleb przesycone związkami żelaza; układ...

Wazgórza Trzebnickie- opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1841

) zamieszane w górnej warstwie z gliną; Czajka (1931) zalicza je do gleb gliniastych. Gleby te nie przechodzą...

Gleboznawstwo - zestawienie działów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Bolesław Bieniek
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4032

przylegają dość szczelnie d) ZBITY - gleby gliniaste ciężkie - niekorzystny z rolniczego punktu widzenia. C...

Gleby i ochrona gleb - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

1. Pojęcie gleby Powierzchniowa część skorupy ziemskiej (litosfery) zdolna do zaspokajania potrzeb roślin (charakteryzująca się żyznością); wytworzona wskutek działania czynników glebotwórczych na określonej skale macierzystej. Jest tworem naturalnym, złożonym, dynamicznym i ożywionym. Ograniczona ...

Socjologia i szata roślinna

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

od odmiany posadzonej w ogrodzie, wymagania gleby gliniasto-piaszczyste. Roślina wrażliwa na zanieczyszczenia...

Geografia rolnictwa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2149

cm wysokości, bujnie rośnie na ciężkich glebach gliniasto-piaszczystych. Gorczyca czarna jest wyższa...