Socjologia i szata roślinna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia i szata roślinna - strona 1

Fragment notatki:Pierwszy plik to 20 stron dotyczących wykładów z demografii. Informacje zawarte w notatce to: tempo przyrostu jednostek, tempo przyrostu łańcuchowe, wymiar względny i bezwzględny, udziały względne, wskaźniki struktury, natężenie, wskaźnik natężenia, średnia harmoniczna, cecha skokowa.

Kolejny plik składa się z 16 stron i porusza zagadnienia takie jak: mezostruktury,socjologia miasta, tradycyjna wiejska społeczność lokalna, problematyka instytucji i organizacji.

Kolejny plik to 9 stron z zagadnienia szata roślinna.


STRUKTURY POŚREDNIE
wykłady
©Noumenon
Korporacja Ezoteryczna
2000
Mezostruktury - wykład
Między mikro - i makrostrukturą:
Tematy zajęć:
Pluralizm społecznego świata - wychodząc od opisu takiego zjawiska, wyodrębniać będziemy struktury różnego rzędu - w tym również struktury pośrednie. Charakterystyka, miejsce i funkcje.
Miasto - analiza struktury pośredniej jaką jest miasto; kryteria wyróżniające miasto: demograficzne;
ekonomiczne;
techniczno - przestrzenne;
socjologiczne
Wieś - model tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej (jako pewnego typu idealnego); proces przeobrażeń aż do dnia dzisiejszego;
Instytucjonalno - organizacyjne struktury społeczne - nowoczesne koncepcje teoretyczne organizacji, sposoby definiowania i typologie organizacji społecznych;
Układy struktur społecznych - złożoność „pasa środkowego”;
Pluralizm społeczny: Świat społeczny jest pojęciem abstrakcyjnym, pozostaje ciągle pewną wielością zbiorowości, społeczności ludzkich, struktur społecznych, które współwystępują, ale jednocześnie wchodzą ze sobą w rozmaite i złożone społeczne stosunki. Pluralizm społecznego świata ujawnia się na wszystkich poziomach, na których chcielibyśmy rozpatrywać społeczności ludzkie, a więc jeśli mówimy o społeczeństwie w sensie wielkiej zbiorowości, które jest podłożem dla struktury wielkiej, należy zastanowić się, jakie są różnice między społeczeństwami tak rozumianymi. Przede wszystkim (nawet na poziomie wielkich społeczności) występują różnice dotyczące:
wielkości - wszak wielkość i tak rozumiemy dość relatywnie; relatywizm ten jest uwarunkowany przede wszystkim historycznie - to co kiedyś było wielkie, dziś za takie uznane być nie musi, składu społecznego - społeczeństwa różnią się między sobą ze względu na elementy składowe w sposób dość istotny;
struktury demograficznej - wszystkich cech opisujących tę strukturę - np. wiek, wykształcenie ludzi itd. etapu rozwoju cywilizacyjnego;
środowiska przyrodniczego w którym ludzie istnieją, tworzą, egzystują;
środowiska materialnego - wynika pośrednio ze stopnia rozwoju cywilizacyjnego i środowiska przyrodniczego w którym ludzie żyją; również ważny jest tu rozwój gospodarczy.
Wydaje się że płaszczyzną na której różnice między społeczeństwami (rozpatrywanymi na razie w skali najbardziej ogólnej) widać wyraźnie jest uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze - mówiąc o różnicach między społeczeństwami możemy wskazywać na odrębności kulturowe i związane z nimi właściwości - wspólnotę języka, obyczajów, wyobrażeń o świecie, pewnych cech wspólnych charakteryzujących narody.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz