Gaz rzeczywisty równanie - strona 58

Podstawy fizyki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

polaryzację gazu atomowego wodoru o gęstości = 1 mol/litr umieszczonego w zewnętrznym polu elektrycznym E...

Operatory - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ciała stałego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

teraz, że wartości własne operatora hermitowskiego są rzeczywiste. Rozważmy równanie własne dla dwóch funkcji...

Ogniwa - rodzaje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

w proc.elektrodowym. Ogólna postać równania: E = E0+RT/zF ln [a ox/a red] gdzie: R-stała gaz równa 8,314 J•K-1 mol-1 T...

Chemia nieorganiczna - procesy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4263

w skład równania sumarycznego całej reakcji katalizator zmienia jedynie szybkość dochodzenia do równowagi...

Powierzchnia ciał stałych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

z równania (II.100), możemy napisać: (II.C.2) W równowadze gaz – ciało stałe, mamy: 1. Dla powierzchni...

Zadanie na egzaminie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Kostur
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1365

warianty rozwiązań 1. Wg rzeczywistych kosztów jednostkowych świadczeń rozwiązując odpowiedni układ równań...

Pytania i odpowiedzi na zerówki

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. Ryszard Siegoczyński
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Względności (Demokracji):Wszystkie inercjalne układy odniesienia są równoprawne, a podstawowe równania fizyki...