Gaz rzeczywisty równanie - strona 28

Pierwsza zasada termodynamiki

  • Politechnika Śląska
  • dr Monika Gralewski
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1736

molowych pojemności cieplnych Cp  CV gazu doskonałego jest równa stałej gazowej R. Przemiany adiabatyczne...

Zadania do kolokwium

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Tadeusz Hofman
  • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

, najlepiej oszacować ją z równania gazu doskonałego. Przy obliczaniu objętości fazy ciekłej, wartość startowa...

Napięcie powierzchniowe

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Anna Jawor
  • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

kapilarna ). Równanie van der Waalsa dla gazów rzeczywistych. Parametry krytyczne. Zgodnie równaniem Kelvina...