Gaz rzeczywisty równanie - strona 29

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

" jest tylko lepszym lub gorszym przybliżeniem cieczy rzeczywistych. Równania otrzymane dla cieczy idealnej...

Przemiany termodynamiczne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Daria Domańska
 • Termodynamika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1610

przypadek przemiany politropowej. Przemiana politropowa to proces termodynamiczny w gazie, czyniący zadość...

Chemoa - konwekcja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

⋅ Pr 0, 4 równanie Mc Adamsa W przypadku gazów liczba Prandtla w dużym zakresie ciśnień i temperatury...

Wykład - izohora i izobara

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1589

o równaniu pvm = idem, gdzie m to potęga stała, wykładnik politropy. WSZYSTKIE OMÓWIONE DOTĄD PRZEMIANY...

Chromatografia gazowa - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1855

stosowalności izotermy Langmuira oraz równania Brunauera, Emmetta i Tellera. 2) Podstawy teoretyczne Adsorpcja...

Fizyka- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 875

, gdy podane jest równanie zmiany w czasie t współrzędnych przestrzennych q1,q2,q3 (jakichkolwiek) tego punktu...

Biopaliwo - opis i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

w tym procesie, to otrzymamy równanie: 2C4H8O2 + 2H2O → 3CO2 + 5CH4 Gaz powstający na wysypisku...

Obliczanie ugięć metodą Mohra

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3031

różniczkowymi momentów zginających M(x) i równaniem różniczkowym ugiętej osi belki w(x). + statyczne warunki...