Opracowanie zagadnień na egzamin - schemat blokowy URA

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień na egzamin - schemat blokowy URA - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie, jak: sterowanie, regulacja automatyczna, schemat blokowy URA, model obiektu, zmienne i parametry, dla obiektu RC przedstaw równanie różniczkowe i jego transmitancję operatorową, dla modelu obiektu RC przedstaw równania stanu (macierzowe), przekształcenie operatorowe Laplace’a, transmitancja operatorowa układu jednowymiarowego, transmitancja widmowa.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: przejście z równań macierzowych i równań różniczkowych do transmitancji operatorowej, charakterystyki czasowe i częstotliwościowe, charakterystyka amplitudowo-fazową dla czwórnika RC, charakterystyka logarytmiczna częstotliwościowa, charakterystyka impulsowa, charakterystyka skokowa.

Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak:podstawowe człony dynamiczne, człon bezinercyjny i inercyjny, człon całkujący i całkujący i z inercją, człon różniczkowy i różniczkowy i z inercją, człony inercyjne drugiego rzędu, regulatory i ich klasyfikację.


Wyjaśnij pojęcia sterowanie i regulacja automatyczna.
Narysuj schemat blokowy URA, wymień jego elementy i występujące wielkości.
Narysuj schemat blokowy wybranego URA i opisz jego działanie. Wyjaśnij pojęcia: model obiektu, zmienne i parametry.
Dla modelu obiektu RC przedstaw równanie różniczkowe i jego transmitancję operatorową.
Dla modelu obiektu RC przedstaw równania stanu (macierzowe).
Podaj postać jednego z równań różniczkowych opisujących schemat obwodu (przykład nr 2).
Podaj definicję przekształcenia operatorowego Laplace'a oraz przykładowe obliczenia.
Podaj definicję transmitancji operatorowej układu jednowymiarowego razem z przykładem.
Podaj definicję transmitancji widmowej wraz z przykładem.
Przedstaw przykład przejścia z równań macierzowych i równań różniczkowych do transmitancji operatorowej oraz porównaj odpowiedzi (dla obwodu RC).
Przedstaw charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.
Wyznacz charakterystykę amplitudowo-fazową dla czwórnika RC.
Wyznacz charakterystykę amplitudową i fazową czwórnika RC.
Omów charakterystyki logarytmiczne częstotliwościowe.
Omów charakterystykę impulsową.
Omów charakterystykę skokową.
Wymień podstawowe człony dynamiczne i omów zasady ich łączenia.
Opisz człon bezinercyjny i inercyjny.
Opisz człon całkujący i całkujący i z inercją.
Opisz człon różniczkowy i różniczkowy i z inercją.
Opisz człony inercyjne drugiego rzędu.
Omów regulatory i ich klasyfikację.
1.Wyjaśnij pojęcia sterowanie i regulacja automatyczna
Sterowanie-sterowaniem nazywa się oddziaływanie na dany obiekt w sposób zamierzony, mający doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. Sterowanie nie łączy się bezpośrednio z wydatkiem energii , lecz najczęściej wyrażone przez sygnał reprezentujący pewien strumień informacji. Natomiast efektem regulacji mogą być zmiany przepływu znacznych strumieni l energii lub materiałów. Obiekt na który wywiera się oddziaływanie sterujące nazywa sięobiektem sterowanym.Np. piec opalany gazem może stanowić obiekt sterowany, przy czym sterowanie polega na zmianach ustawienia zaworu w przewodzie doprowadzającym gaz. Sterowanie dopuszczalne mieści się miedzy całkowicie zamkniętym zaworze a całkowicie otwartym.
Cel sterowanie może polegać na ustaleniu określonej temperatury w piecu przez odpowiednie ustawienie zaworu. Zauważmy, ze na tak określony cel wpływa nie tylko oddziaływanie uznane przez na za sterowanie. Temperatura w piecu zależy bowiem również od zawartości pieca, dopływu powietrza, ciśnienia gazu przed zaworem i wielu innych czynn

(…)

… z inercją
Szeregowe połączenie członów składowych:
Y(s)=G2(s)V(s)=G2(s)G1(s)U(s)
Równoległe połączenie członów składowych:
19.Człon bezinercyjny i inercyjny.
Człon bezinercyjny (proporcjonalny, wzmacniający):
-opisany równaniem algebraicznym o postaci y=ku
-transmitancja operatorowa G(s)=k.
-transmitancja widmowa G(jω)=k
Charakterystyka skokowa:
Przy czym 1(t) jest skokiem jednostajnym.
H(s)=L[u(t…
… zastępując ją rozwiązaniem układu równań algebraicznych. Wzor (1) okresla transformate danej funkcji f(t) tylko wówczas, gdy istnieja takie wartości parametru s dla których calka Laplace'a istnieje lub inaczej, gdy jest zbiezna. Przekształcenie powinno być jednostronne.
Przykład: Obliczyc transformate funkcji skoku jednostkowego u(t)=1 warunki początkowe
L[u(t)]= L[u(t)]= 9.Podaj definicję transmitancji…
… i częstotliwościowe:
Charakterystyki amplitudowo-fazowe:
Charakterystyka amplitudowa:
Charakterystyka fazowa:
Charakterystyka amplitudowa logarytmiczna:
Charakterystyki czasowe:
-impulsowa,
-skokowa,
Charakterystyki czasowe - są odpowiedziami obiektów dynamicznych na wymuszenie o określonym kształcie
np. na wymuszenia skokowe (tzw, odpowiedź skokowa).
Charakterystyki czasowe - określają zachowanie się obiektu dynamicznego w stanach ustalonych przy wymuszeniach harmonicznych (sinusoidalnych).
13.Wyznaczyć charakterystykę amplitudowo-fazową dla czwórnika RC o transmitancji widmowej G(jω)=P(ω)+jQ(ω):
Charakterystyka amplitudowo-fazowa w tym przypadku ma postać półokręgu o średnicy 1 i ze środkiem w punkcie (0,5 ; j0):
14.Charakterystyka amplitudowo-fazowa dla RC.
Wyznaczyć charakterystykę amplitudową i fazową…
… dynamicznego w stanach ustalonych przy wymuszeniach harmonicznych (sinusoidalnych).
13.Wyznaczyć charakterystykę amplitudowo-fazową dla czwórnika RC o transmitancji widmowej G(jω)=P(ω)+jQ(ω):
Charakterystyka amplitudowo-fazowa w tym przypadku ma postać półokręgu o średnicy 1 i ze środkiem w punkcie (0,5 ; j0):
14.Charakterystyka amplitudowo-fazowa dla RC.
Wyznaczyć charakterystykę amplitudową i fazową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz