Gaz rzeczywisty fizyka

Termodynamika - ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Termodynamika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2345

, płyn doskonały, płyn rzeczywisty, gaz doskonały gaz rzeczywisty, cechy gazu doskonałego, model zdarzeń...

Podstawy elektroniki W1p

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy elektroniki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

się wykorzystaniem zjawisk związanych ze sterowanym ruchem elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych. Elektronika...

Gaz doskonały

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego, a w sposób przybliżony opisujący gazy rzeczywiste. Sformułowane...

Koloidy - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

takie jak: właściwości koligatywne, ciśnienie, efekt ebulioskopowy, gaz doskonały, gaz rzeczywisty, sposoby otrzymywania....

Gazy - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

gazów Gay-Lussaca, prawo Grahama. Gaz rzeczywisty, gaz wykazujący odstępstwa od praw Boyle'a-Mariotte'a...

Wyznaczanie współczynnika

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

- jest liczbą, którą dla gazów rzeczywistych można wyznaczyć eksperymentalnie. Również i w tym zakresie gazy...

Gazy rzeczywiste

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

GAZY RZECZYWISTE I RÓWNANIE VAN DER WAALSA Gazy rzeczywiste wykazują odchylenia od praw gazu...