Gaz nośny - strona 6

Osadzanie warstw - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

przez gaz nośny transportowane są do reaktora. W przypadku stosowania ciekłych prekursorów układ dozujący...

Chemia analityczna - wykład - Analiza jakościowa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

CHEMIA ANALITYCZNA 2 - WYKŁAD PRÓBKA CO? Analiza jakościowa Skład układów materialnych ILE? Analiza ilościowa W JAKIEJ POSTACI? Specjacja Formy występowania pierwiastków JAKA STRUKTURA? Analiza instrumentalna Struktura cząsteczek i ciał stałych GDZIE? Analiza rozmieszczenia Przemiany ...

Pytania z analizy 2006

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

się wiele rodzajów detektorów. Aby chromatograf gazowy działał potrzebny jest gaz nośny. Jest to gaz, który przepycha...

Spektroskropia emisyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

z gazem nośnym przechodzi do palnika plazmowego gdzie następuje wzbudzenie Badaną próbkę można wzbudzić...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1834

do rozdzielania substancji które w warunkach chromatografii mogą mieć postać gazów lub par. Gaz nośny: argon, azot...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1792

do rozdzielania substancji które w warunkach chromatografii mogą mieć postać gazów lub par. Gaz nośny: argon, azot...

Biochemia materialy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Ewa Pociecha
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2996

to dozownik, służący do wprowadzenia próbki do strumienia gazu nośnego, kolumna analityczna zawierająca fazę...