Biochemia materialy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia materialy - strona 1

Fragment notatki:Dodatkowo notatka została opatrzona wzorami, wiązaniami oraz przykładami ćwiczeń - z dokładnymi objaśnieniami.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(…)

….
150 cm3 wody zagotować. Do gotującej wody powoli wlewać rozmieszana skrobię ciągle
mieszając. Kleik gotować przez 1 minutę. Ostudzić.
Przygotować 10 probówek zawierających po 1 cm3 0,002% roztworu Lugola (jod w jodku potasu).
Do ok. 10 cm3 kleiku skrobiowego otrzymanego ze skrobi wyizolowanej w części a) dodać 1 cm3
stężonego kwasu solnego i ogrzewać na łaźni wodnej. Co ok. 1 min pobierać…
… chromatografii w analityce chemicznej polega na separacji mieszaniny
substancji (związków chemicznych) na proste składniki, a następnie na pomiarze ich ilości.
Wykorzystywanie różnych faz ruchomych i nieruchomych, oraz odmiennych co do
fizykochemicznej natury oddziaływań powodujących rozdział chromatograficzny, doprowadziło
do powstania wielu różnych technik chromatograficznych.
Chromatografia gazowa (GC - gas…

w
programator
temperatury.
W
chromatografii
gazowej
najczęściej
wykorzystywane są detektory przewodnictwa cieplnego (TCD, HWD), detektory płomieniowojonizacyjne (FID), detektory wychwytu elektronów (ECD) oraz detektory masowe (MSD).
Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC - high performance liquid chromatography)
Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest uniwersalną metodą analityczną, stosowaną
głównie…
…, łącząca cechy chromatografii gazowej i cieczowej. Jako
fazę ruchomą wykorzystuje gaz w warunkach nadkrytycznych (np. dwutlenek węgla w temp.
powyżej 31°C i 7 MPa), w których zanikają różnice pomiędzy fazą ciekłą i gazową.
Chromatografia fluidalna jest stosowana m.in. do rozdziału substancji trudno rozpuszczalnych,
gdyż fazy nadkrytyczne wykazują zdolność do rozpuszczania substancji złożonych z dużych,
niepolarnych cząsteczek, np. wyższych alkanów lub węglowodorów poliaromatycznych.
Aparatura SFC przypomina układ do HPLC i zawiera pompę dozującą eluent, zawór służący do
wprowadzania próbek, kolumnę (pakowaną lub kapilarną), regulator ciśnienia oraz detektor
(zwykle znany z chromatografii gazowej detektor płomieniowo-jonizacyjny). Układ może być
wyposażony w programator ciśnienia eluentu, umożliwiający…
… WĘGLOWODANY
1. Wykrywanie węglowodanów (reakcja Molischa)
Zasada:
Jest to najbardziej ogólna reakcja charakterystyczna, którą wykazują wszystkie cukrowce. Pod
wpływem stężonego kwasu siarkowego pierścieniowe formy cukrów ulegają odwodnieniu
tworząc furfural (pentozy) lub 5-hydroksymetylofurfural (heksozy) (Rys. 1). Związki te reagują
z α-naftolem lub benzydyną, dając barwne połączenia.
Rys. 1. Reakcja odwodnienia pentoz i heksoz
Wykonanie:
Do probówek zawierających 1 cm3 różnych cukrów prostych i złożonych (glukoza, fruktoza,
ryboza, sacharoza, skrobia) dodać 1–2 krople odczynnika Molischa, czyli świeżo
przygotowanego 10-procentowego alkoholowego roztworu α-naftolu (benzydyny). Zawartość
probówki wymieszać, po czym lekko przechylić i po ściance nalać 1 cm3 stężonego kwasu
siarkowego (OSTROŻNIE…
fenoloftaleiny do
uzyskania trwałej, różowej barwy. Powtórzyć miareczkowanie w czystym rozpuszczalniku. (Ilość
KOH, którą zużyto do miareczkowania czystego rozpuszczalnika należy odjąć od ilości zasady
zużytej do miareczkowania tłuszczu). Obliczyć ilość KOH zużytą na zobojętnienie samego
tłuszczu, następnie wyznaczyć liczbę mg KOH potrzebną do zobojętnienia 1 g tłuszczu. W
obliczeniach przyjąć masę cząsteczkową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz