Gaz koksowniczy - strona 3

Techniki wytwarzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3409

hucie zintegrowanej gaz koksowniczy, wdmuchiwany przez dysze oraz stosowane jest wzbogacanie dmuchu...

Gospodarka Energetyczna - omówienie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marek Szczerbowski
 • Gospodarka i Systemy Energetyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2142

• produkty procesów koksowania węgla (koks, półkoks, gaz koksowniczy, smoła, benzol, itp.) • produkty...

Maszynoznawstwo - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

procesów technologicznych, np. muły, koksik, gaz koksowniczy, pozostałości po przeróbce ropy naftowej...

Notatki z wykładów - chemia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Elżbieta Jagiełło
 • Chemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się :      preparowane : Frakcje destylacji:          o gaz koksowniczy 16÷20% koks 65÷68% smołę 4÷5% wodę...

Notatki własne chemia

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się :      preparowane : Frakcje destylacji:          o gaz koksowniczy 16÷20% koks 65÷68% smołę 4÷5% wodę...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1680

tym oprócz koksu otrzymuje się mieszaninę produktów ciekłych i gazowych (powstaje gaz koksowniczy, amoniak...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 6545

główny w postaci koksu i produkty uboczne: smołę i surowy gaz koksowniczy. Kalkulacje wielostopniowe...