Głuchy telefon - strona 2

POiZ - wykłady, Łyszczarz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1974

efektu „głuchego telefonu” Struktura płaska: mało szczebli, duża rozpiętość, szybsze reakcje na zmiany...

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

, im bardziej spiętrzona jest dana struktura. MoŜna się o tym przekonać w trakcie zabawy w tzw. „głuchy telefon”. Struktura...

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Marcin Żmigrodzki
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 7455

jej zniekształcenia (efekt „głuchego telefonu”). Niektóre bardzo istotne komunikaty są przekazywane niewerbalnie...

Psychologia- Pamięć

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3493

” jednej osoby w różnych odstępach czasu, albo postepował tak, jak to robi się w zabawie w „głuchy telefon...

Media

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

. Czasami przypomina to zabawę w głuchy telefon, gdy nie wiadomo, w jakim miejscu nastąpiła deformacja, która niekiedy...

Organizacja i zarządzanie w administracji

 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi
 • dr Daniel Sauda
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4655

W treści znajdziemy opracowanie następujących tematów: interdyscyplinarność teorii organizacji i zarządzania, czym jest organizacja, typy organizacji, modele organizacji, 14 zasad zarządzania H. Fayola, szkoła stosunków współdziałania, podejście systemowe do organizacji, efektywność organizacji, me...

Kierowanie zespołami ludzkimi

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Pobrań: 6349
Wyświetleń: 11879

(efekt głuchego telefonu), dlatego najlepiej jest przekazy wać informacje na piśmie: tablica ogłos zeń...