Funktor - strona 7

Rachunek zdań - Zdanie logiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunek prawdopodobieństwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

interpunkcyjne (),{},[] Podstawowe funktory logiczne Zdanie logiczne - zbiór formuł logicznych Symbole zdań...

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1540

wbrew swym przeświadczeniom - co innego się myśli, a co innego podaje za prawdę. Omyłka - FUNKTORY...

Kwalifikacja zachowań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

może się odbyć w dwojaki sposób: Przez użycie funktora normotwórczego, który jednoznacznie kwalifikuje zachowanie...

Wykład - Język prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

, zakaz lub dozwolenie) wyrażone są za pomocą funktorów normotwórczych; niekiedy wypowiedzi normatywne...

LOGIKA - Kategorie Syntaktyczne

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
 • Logika
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 7966

, to... - jest funktorem zdaniotwórczym od dwóch zdań składowych. Sumienny uczeń zawsze odrabia zadanie domowe. n n z z n n...

Logika Praca domowa nr 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

. RACHUNEK ZDAŃ zdanie, zdanie proste, zdanie złożone, spójniki (funktory) zdaniowe: prawdziwościowe...

Rachunek zdań - Funkcja zdaniowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Radosław Stróżyk
 • Logika dla prawników
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

w schemacie, co powoduje ich przemianę w zdania. Funktory prawdziwościowe i nieprawdziwościowe FUNKTORY...

Zadania Logika praktyczna

 • Zygmunt Ziembiński
 • Logika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

kategorię syntaktyczną wyrazów składowych . Dobry kierowca dokładnie przestrzega przepisów. Dobry - funktor...