Kwalifikacja zachowań - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwalifikacja zachowań - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Kwalifikacja zachowań
Norma prawna może rożnie kwalifikować zachowania określone w dyspozycji. Podstawowy podział zachowań regulowanych przez Prawo:
Nakaz może przybrać dwie formy:
Nakaz obejmujący tylko jeden typ zachowań, do którego bez narażenia na konsekwencje prawne nie można się uchylić. Np. nakaz poddania się szczepieniu podczas epidemii.
Nakaz obejmujący jeden typ zachowania podstawowego oraz drugi(inne zachowanie), który w określonych okolicznościach może być przez adresata wybrany zamiast zachowania podstawowego.
Poniechanie się od spełnienia nakazanego przez dyspozycje normy prawnej nosi nazwę zaniechania i jest sankcjonowane.
Zakaz - wskazuje typy zachowań uznane przez normę za niedopuszczalne. Zrealizowanie takiego zachowania pociąga za sobą negatywne konsekwencje. Zakazanie określonego zachowania przez prawo może się odbyć w dwojaki sposób:
Przez użycie funktora normotwórczego, który jednoznacznie kwalifikuje zachowanie jako niedopuszczalne.
Przez sformułowanie normy określającej sankcje, jaka powinna być zastosowana do sprawcy określonego zachowania.
Dozwolenie - Według niektórych naukowców dozwolenie nie istnieją jak samodzielny rodzaj dyspozycji prawnej lecz należą do zakazów. Dozwolenia dzielimy na: Dozwolenia słabe - wtedy kiedy do określonego zachowania nie ma zakazów(sfera milczenia) - NIE DOTYCZY WŁADZ PUBLICZNYCH!!!
Dopuszczalność może też wynikać z faktu uregulowania go przez prawo i uczynienia z niego nakazu. - MUSI BYĆWYKONANE.
Dozwolenie mocne - wtedy kiedy określone zachowanie jest uregulowane lecz nie jest wprost nakazane lub zakazane,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz