Funkcja wielu zmiennych - strona 38

Ekonometria repetytorium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2170

, których gęstości są stosunkowo prostymi funkcjami analitycznymi zmiennej losowej. Modelowe rozkłady...

Rozkład chi-kwadrat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

-stopniami swobody. Funkcja gęstości zmiennej o rozkładzie t-Studenta symetryczna względem prostej x=0...

Marksistowska wizja komunizmu

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Anna Mężyk
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

dalszy wzrost ceny. Popyt na dany towar jest funkcją wielu zmiennych: . Wysokości realnych dochodów...

Informatyka - funkcje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Winiarek
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

podczas wywoływania funkcji 'Deklaracja zmiennych - w zakresie mamy tylko liczby typu Byte Dim tablica(1 To 3) As Byte...

Przestrzeń liniowa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

] Krasiński T., Analiza matematyczna - funkcje jednej zmiennej, WUŁ, Łódź. [3] Mostowski A., Stark M. (1974...