Funkcja wielu zmiennych - strona 26

Wykład - Zadania administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Zadora
 • Systemy operacyjne i sieci
Pobrań: 77
Wyświetleń: 406

mają charakter zmiennych lokalnych dla tej funkcji,. Pozostałe zmienne zawarte w skrypcie są…   Function...

Wykład - Równania różniczkowe zwyczajne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

, w których poszukiwana funkcja jest funkcją wielu zmiennych. Równanie (1) jest równaniem różniczkowym n-tego rzędu...

Analiza czynnikowa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

obserwowalnych zmiennych i nie wymaga się założenia istnienia hipotetycznych czynników. Celem analizy...

Analiza czynnikowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

obserwowalnych zmiennych i nie wymaga się założenia istnienia hipotetycznych czynników. Celem analizy...

Teoria podaży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

mają kilka charakterystycznych punktów. Są to: punkt przegięcia funkcji kosztów zmiennych (a) - odpowiada mu minimum kosztów...