Wykład - Zadania administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zadania administracyjne - strona 1

Fragment notatki:

Systemy operacyjne i sieci dr Piotr Zadora
Wykład 3
Zadania administracyjne
Do głównych zadań administratora serwera Linuksowego (root) należy:
Zakładanie nowych kont
Określanie domyślnie używanej powłoki
Określanie praw dostępu do p[lików
Przydzielanie katalogu domowego
Określanie limitu na ilość posiadanych plików i zajmowanego miejsca na dysku
 
Użytkownicy systemu
Użytkownik w systemie Linux posiada własny identyfikator UID oraz drugi numer identyfikacyjny (grupę).
 
Użytkownicy systemu są w kolwejnych wierszach pliku /etc/passwd o następującej postaci:
Root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
(login:hasło:UID:GID:nazwa użytkownika:ścieżka do katalogu domowego:domyślna powłoka
 
Przy aktywnym szyfrowaniu haseł, hasła kodowane są algorytmem MD5 i umieszczone w pliku /etc/shadow, a w pliku hasła widnieje znak x
 
Grupy użytkowników
Zdefiniowane w systemie grupy i ich identyfikatory GID są zapisane w pliku /etc/group
Nową grupę tworzy polecenie: groupadd -g GID nazwa-grupy
Dodaje nową grupę z podaną nazwą oraz określonym GID. Nazwa_grupy - (maks. 8 znaków alfanumerycznych)
 
Zarądzanie użytkownikami
Najważniejsze polecenia:
Groupdel nazwa_grupy - usunięcie
Adduser [--home Katalog][--shell|-s Powłoka][--no-create-home][uid ID][--ingroup Grupa][--gid ID][--disabled-password][--disabled-login][--add_extra_groups] użytkownik - tworzenie użytkownika
Chfn [-f prawdziwe imię] [-o biuro…
Usermod [-d katalog_domowy [-m]][-e data_ważnosci][-g grupa_początkowa][-l login_name][-p hasło][-s powłoka] login - zmiana parametrów konta
Setquota - limity miejsca na dysku twardym, dwa rtodzaje 1. miękkie (minimalna ilość miejsca) i 2. twarde (maks)
Chgrp - zmiana przynależności użytkownika do grupy
Passwd [-f|-s] [nazwa]
-s wywołuje komendę chsh w celu zminy powłoki uży…
 
Symbol zahęty w wierszu poleceń
jan@localhost:~$
Jan - nazwa aktualnego użytkownika
Localhost - sieciowa nazwa komputera
$ - zwykły użytkowink
# - superużytkownik (root)
Polecenie - komenda (instrukcja) wprowadzana przez użytkownika w konsoli (powłoce) w trybie interaktywnym do natychmiastowego wykonania przez powłokę lub zawarta w skrypcie przeznaczonym do wykonania w trybie wsadowym
 
Poleceniem jest również nazwa dowolnej aplikacji (nie zaliczanej do oprogramowania systemowego). Sposób wywołania aplikacji zależy od jej obecności na ścieżce poszuikowań (PATH)


(…)

… parametrami pozycyjnymi. Przechowują one wartości argumentów polecenia, z którymi wywołane są skrypty lub funkcje. Dostęp do nich odbywa się za pomocą nazw: $1, $2, $3… $n
 
Definiowanie zmiennych
Definiowane zmiennej napisowej (i inicjalizacja):
Zmienna = napis
Definiowanie zmiennej całkowitoliczbowej:
Declare -i zmienna_1 zmienna_2 = 77
Definiowanie zmiennej lokalnej:
Local w1
Wypisanie wartości zmiennej…
… argumenty za pomocą składni parametrów pozycyjnych.
 
Parametry pozycyjne danej funkcji mają charakter zmiennych lokalnych dla tej funkcji,. Pozostałe zmienne zawarte w skrypcie są…
 
Function nazwafunkcji {polecenia powłoki}
Po zdefiniowaniu funkcji powłoka zapisuje w swej pamięci nazwę i kod funkcji
Funkcję można uruchamiać tak samo jak skrypt powłoki
Usuwanie definicji funkcji poprzez unset -f nazwafunkcji
 
Declare wyświetlanie wartości, wszystkich zmiennych środowiskowych
-f wyświetlanie nazw funkcji i ich definicji
-F wyświetlanie tylko nazw funkcji
-a definiowanie tablicy
-i zmiennej całkowitoliczbowej
-r tylko do odczytu
-x zmiennej do wyeksportowania poprzez środowisko
 
Uruchamianie funkcji
Zdefiniowane funkcje są uruchamiane w ramach procesu, w którym wykonywany jest skrypt zawierający…
…:
Echo "$zmienna" lub echo "${zmienna}"
Zastępowanie zmiennej poleceniem $(komenda uniksa):
Echo "$(ls $(pwd))" wynikiem tego wyrażenia jest listing zawartości katalogu bieżącego
 
Domyślna kolejność wykonywania poleceń w skryptach powłoki jest następująca (dla jednej nazwy):
Funkcje
Polecenia wbudowanie
Skrypty
Pliki wykonywalne
 
Kolejność tą można zmodyfikować za pomocą poleceń command, builtin…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz