Funkcja falowa - strona 7

Elektronika - zadania 1

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

 x2  Dana jest funkcja falowa w postaci: ψ ( x ) = C exp −  2∆ x 2  (funkcja Gaussa...

Fizyka - Statystyki kwantowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

przez potencjał, są wyznaczone z funkcji falowej przy zadanych warunkach brzegowych. Przykład: Badamy...

Fale i cząstki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3234

materii jest funkcja falowa ψ. Teraz spróbujemy znaleźć taką funkcję dla prostego zagadnienia ruchu...

Fizyka - wzory

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1701

poprzez dyfrakcję elektronów. Funkcja falowa: opis cząstki interpretację wprowadził Born...

Wstęp do fizyki ciała stałego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

jest interpretowana przez funkcje falową, która dla przypadku jednowymiarowego ma postać: x ψ ( x, t ) = A sin 2π...

Elektronowa struktura atomu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

jest ciągłą funkcją współrzędnych przestrzennych x, y, z. Funkcję falową i energię elektronu (cząstki) wiąże...