Front chłodny

Front atmosferyczny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

charakteryzuje się opadem deszczu z chmur typu Nimbostratus (najczęściej). Front chłodny nie jest stowarzyszony...

Wykład z meteorologii - Fronty

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1680

jeszcze fronty okluzji (zokludowane), powstające wskutek połączenia frontu chłodnego z ciepłym. Proces...

Masy powietrza i fronty

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Meteorologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

w górę ponad nachyloną powierzchnię frontu. Tę część frontu polarnego nazywa się frontem chłodnym...

Rodzaje prądów i konwekcja - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

. 3Turbulencyjny-spowodowany serią zaburzeń orograficznych, powstają wtedy wiry o dużym zasięgu pionowym 3.frontu...

Pytania z meteorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

. Wiatr bora 9. Przyczyny powstawania tornad na różnych obszarach ameryki pd. 10. Przekrój pionowy frontu...

Wykład - fronty atmosferyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

, nie ma opadów. b) front chłodny - gdy przesuwająca się masa powietrza chłodnego wypiera ku górze masę powietrza...