Fosforylacja - strona 26

Witaminy w procesach fizjologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

- u bakterii udział w oksydacyjnej fosforylacji i transporcie Mechanizm krzepnięcia krwi: rys. 6.20 str. 166...

Krążenie limfocytów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

z nich jest fosforylacja białek cytoszkieletu oraz białek łączących cytoszkielet z cytoplazmatycznymi fragmentami integryn...

Mikrobiologia - wykład 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3283

cytrynianowa i dehydrogenaza jabłczanowa), zachodzi proces fosforylacji oksydacyjnej w mitochondriach...

Patobiochemia - wykłady

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3003

fosforylacji, zachodzącej w mitochondrium w łańcuchu oddechowym ,w glikolizie, w cyklu kwasu cytrynowego...

Genetyka - regulacja ekspresji genów

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Wędzony
 • Genetyka
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4326

może się także odbywać przez specyficzną fosforylację lub defosforylację białek regulujących rozpoznawanie cząsteczki...

Macierz-jąderko

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2114

przez fosforylację czynników transkrypcyjnych przez kinazę zależną od cykliny CDK1-cyklina B; istnienie jąderka...