Fosforylacja - strona 22

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1393

nie wypłynie - jest kluczowy moment w uwięzieniu glukozy we wnętrzu komórki, fosforylacja w pozycji 6...

Błony biologiczne - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Aleksander Sikorski
 • Błony biologiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4620

jak ATPazy typu F nie ulegają fosforylacji w trakcie cyklu katalitycznego i zbudowane są z podjednostek...

Genetyka - dziedziczenie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2534

epigenetyczna może być związana także z fosforylacją, acetylacją, metylacją, czy ubikwitynacją histonów. Białka...

Leki przeciwwwirusowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4011

i EBV; • mechanizm działania: w zakażonych komórkach ulega fosforylacji do czynnego trifosforanu...

Budowa komórki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1638

wewnętrznych błon (lamele lub tylakoidy) zanurzonych w stromie. Miejsce fosforylacji fotosyntetycznej...

Charaktrystyka ogólna steroidów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

jest kluczowym etapem w tworzeniu cholest/ mewalonian przekszt sie w wyniku 3 kolejnych reakcji fosforylacji...

Metody fizyczne oraz chemiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

po hydrolizie W pierwszym etapie oznaczenia w wyniku fosforylacji otrzymywany jest glukozo-6-fosforan...

Fizjologia zwierząt - hormony

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1421

metabolizmu węglowodanów (a więc zużycia tlenu) wzrost metabolizmu lipidów rozkojarzenie fosforylacji...