Fosforylacja oksydacyjna glikoliza - strona 7

Chemolitotrofy

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mikrobiologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3164

łańcuch oddechowy od poziomu cytochromu a lub c – tylko 1 fosforylacja oksydacyjna (z wyjątkiem bakterii...

Aldozy - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169

, jest rozkładana w procesie glikolizy na kwas pirogronowy. Jest składowana w formie polimerów - skrobi i glikogenu...

Metabolizm - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
  • Biologia i ekologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 686

ATP - ADP + Pi jest podstawowym sposobem wymiany energii w układach żywych * fosforylacja...

Mięśnie - rodzaje, mechanizm skurczu

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Marzena Suchy
  • Fizjologia człowieka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1134

) wykorzystują procesy glikolityczne (beztlenowe) glikoliza jako źródło energii - FTa - o małym potencjale...