Mięśnie - rodzaje, mechanizm skurczu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mięśnie - rodzaje, mechanizm skurczu - strona 1 Mięśnie - rodzaje, mechanizm skurczu - strona 2

Fragment notatki:

Adaptabilność a środowisko Właściwości biologiczne nabywane są w trakcie rozwoju osobniczego pod bezpośrednim wpływem czynników środowiska ( właściwości fenotypowe) , które nie SA utrwalone i przekazywane dziedzicznie. Genotyp zapewnia jednostce plastyczność w stosunku do czynników środowiskowych. Środowisko działa bezpośrednio na geny danego osobnika (genotyp) - zmiany stałe.
Adiustacja a środowisko Rodzaj zmian przystosowawczych zachodzących u osobników i nie utrwalające się w materiale dziedzicznym. Adiustacja określa przemiany, jakie zachodzą u osobników w odcinkach krótszych niż życie w jednostkach czasu i mają charakter odwracalny. Przemiany te nie mają wpływu na dalszy przebieg ontogenezy, wpływają one raczej na kondycję osobnika. Decyduje o poziomie wytrenowania czy aklimatyzacji. Praca fizyczna, trening powoduje wzrost masy mięśni oraz ich twardość.
Adipocyty - komórki tłuszczowe. Ilość adipocytów kształtuje się we wczesnych latach życia. Proliferacja - namnażanie się komórek tłuszczowych w wieku do 3 lat. Przekarmiane dziecko ma dużą tendencję do gromadzenia tłuszczu.
Podłożem wszelkich zmian organizmu są zmiany morfologiczne, biochemiczne (metaboliczne), fizjologiczne i psychika.
W fizjologii pod pojęciem adaptacji rozumie się reakcję przystosowawczą organizmu czy jego układów, narządów, tkanek jako odpowiedź na zmiany zachodzące w środowisku i wewnątrz organizmu. Zadaniem adaptacji fizjologicznej (adiustacji) jest przeciwdziałanie i lepsze znoszenie efektów zakłócających homeostazę. Układ ruchu: Część bierna
- kościec
- wiązadła
Część czynna:
- mięśnie szkieletowe
+ układ nerwowy
Rdzeń kręgowy = nerw motoryczny = włókna mięśniowe
Mięśnie: Gładkie (wyścielają naczynia krwionośne)
Poprzecznie prążkowane szkieletowe
Poprzecznie prążkowane serca
Struktura mięśnia: Włókna mięśniowe (miocyt) = mikrofibryla
Mikrofinryla:
Grube - białko miozynowe Cienkie - białko aktynowe = tropomiozyna = tropomina - TIC
Prążkowanie: Grube ciemne prążki, jasne (izotropowe), sarkomer (siateczka sarkoplazmatyczna)
Skurcz: nitki aktynowe wnikają między miozynowi i prążek izotropowy znika
Synapsa cholinergiczna - przekazuje impuls z neuronu na mięsień za pomocą acetylocholiny
Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego: 1. Potencjał czynnościowy osiąga akson neuronu ruchowego.
2. Potencjał czynnościowy aktywuje kanały wapniowe zależne od napięcia zlokalizowane w błonie komórkowej aksonu co powoduje gwałtowne wnikanie jonów wapnia Ca2+ do wnętrza komórki.


(…)

… konfigurację przestrzenną tropomiozyny, co doprowadza do odsłonięcia miejsc kontaktu znajdujących się na włóknie aktynowym, umożliwiając przyłączenie się miozyny.
7. Główki miozyny po połączeniu z aktyną, pod wpływem ATP przesuwają się, doprowadzając do przemieszczenia się włókienek względem siebie.
8. Główki miozyny pod wpływem ATP odłączają się od aktyny.
9. Etap 7 i 8 powtarzane są cały czas, kiedy obecne są jony wapnia.
10. Wapń jest aktywnie wpompowywany z powrotem do zbiorników retikulum endoplazmatycznego. Tropomiozyna wraca do pierwotnej konfiguracji, blokując miejsca wiązania miozyny na aktynie.
Bardziej po polsku:
Acetylocholina zmienia błonę komórkową - jest ona depolaryzowana (aktywowana) => błona jest połączona z układem sarkotubularnym i impuls dociera do zbiorników końcowych z jonami wapnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz