Fosforylacja oksydacyjna glikoliza - strona 2

Biogeneza chloroplastów - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2023

fosforylacja oksydacyjna. Fosforylacja substratowa. Ad do 1): Mechanizm fotofosforylacji...

Sposoby uzyskiwania, magazynowania I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

elektronów, na którym zachodzi transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna. jego funkcja: utlenienie NADH...

Oddychanie komórkowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 917

oddychania tlenowego * jest to fosforylacja oksydacyjna - energii do pracy pompy protonowej umożliwiającej...

Oddychanie beztlenowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda
 • Mikrobiologia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2058

jest azotan - NO3- 1. Denitryfikacja (tlenowce) (fosforylacja oksydacyjna) - produktem jest azot cząsteczkowy...

Przemiana cukrów - biochemia kliniczna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1652
Wyświetleń: 3472

(rola insuliny),          fosforylacja monosacharydów: (znaczenie procesu, enzymy). 4.       Przemiana...

testy z biochemii

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1967

podkomórkowe, gdzie przebiega m.in. fosforylacja oksydacyjna 9. do zwiąków makroergicznych karboksylowo...

Termogenina - omówienie, sem I-IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Termogenina Rozprzęgając fosforylację oksydacyjną w mitochondriach wzmaga produkcję ciepła Pełni...