Fosfataza alkaliczna - strona 3

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1869

na koniec 5' jedno i dwuniciowych DNA/RNA 10) Fosfataza alkaliczna- usuwa reszty P z końców 5' DNA/RNA...

Osteologia-fazy gojenia kości

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Teologia ciała
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2198

pochodzących z ATP, w wyniku działania fosfatazy alkalicznej, które w ten sposób zapoczątkowują powstanie...

Biochemia żółtaczek - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Mogę Państwu obiecać, że jeśli ktoś dziś nie zrozumie biochemii żółtaczek, to już nigdy tego nie zrozumie, a będzie się to pojawiało przez resztę studiów na internie, chorobach zakaźnych itd. Tu są takie dwa ważne białka, których zadaniem jest wiązanie tlenu: Pierwsze to znana dobrze jeszcze ze szk...

Biochemia narządowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

. Przede wszystkim fosfatazą, która wędruje z frakcją alfa - 2 - globulin jest izoenzym łożyskowy fosfatazy alkalicznej...

Opracowanie do egzaminu z immunologii

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Julia Bar
 • Immunologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3836

Poruszono w nich m.in. następujące tematy: ontogeneza układu immunologicznego; rola pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych; budowa grasicy; Komórki ukladu immunologicznego; dojrzewanie limfocytów T i B. OPRACOWANIE DO EGZAMINU Z IMMUNOLOGII 1. Ontogeneza układu immunologicznego Komórki ukł....

Hematologia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

oraz powiększenie brzucha. Poziom fosfatazy alkalicznej FAG w cytoplazmie granulocytów spada do poziomu 0 - 10...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...

Interna, medycyna

 • Interna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4074

oraz powiększenie brzucha. Poziom fosfatazy alkalicznej FAG w cytoplazmie granulocytów spada do poziomu 0 - 10...

Patomorfologia - skrypt

 • dr hab. Justyna Szumiło
 • Patomorfologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3241

     Lublin 20.01.2008 PATOMORFOLOGIA SKRYPT OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z PATOMORFOLOGII DLA STUDENTÓW PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 2008 PRZEDMOWA  DO WYDANIA PIERWSZEGO Niniejszy skrypt jest efektem pracy kilkunastu osób, którym pragnę złożyć gratul...