Fortyfikacja - strona 15

Archeologia wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Archeologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

im gos'podarczych. Co 2 00-30 m znajdujemy sobie śladjakiegoś gospodarstwa. Fortyfikacje - przważnie dotyczą osiedli...

Historia architektury- pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Anna Kadłuczka
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2569

Renowacje na Wawelu (1848) projekt fortyfikacji Monumentalny gmach Szpitala Wojskowego (1850 - 52) 7. Char...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

-kilometrowym na wschód od rzeki zakazano Niemcom wznoszenia fortyfikacji. Okupacja Moguncji miała trwać 5...

Egzamin Historia Myśli pedagogicznej

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 4991

/ broń, zbroja, fortyfikacja/. Najstarsza cywilizacja w międzyrzeczu Tygrysa, Eufratu, Mezopotami...

Lizbona referat

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Roman Nowacki
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2275

na fundamentach poprzedniej budowli wzniesionej przez Wizygotów już w V wieku. Mimo silnych fortyfikacji nie oparł...

Paryż referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3759

, który biegnie na szlaku XIX-wiecznych fortyfikacji wokół Paryża, autostrada A86 na bliskich przedmieściach...

Wrocław referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Krajoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2408

, których liczbę określono na 8.400 rekrutów. W 1807 roku Vandamme zarządził rozbiórkę fortyfikacji okalających...

Miasto lokacyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aldona Andrzejewska
 • Późne średniowiecze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

słabiej zabudowane. Już na przełomie XIII i XIV wieku teren został ograniczony fortyfikacjami najpierw...