Fluorowodór

Pył wulkaniczny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Kuczyńska
 • Ochrona powietrza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

węgla, wodór, chlorowodór, fluorowodór, siarkowodór, dwutlenek siarki, metan, amoniak, tlenek węgla...

Chemia ogólna i nieorganiczna-egzamin 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż_. Janusz Zachara
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2030

fluorowodorze? 9. Uporządkuj następujące związki zgodnie ze wzrastającymi właściwościami zasadowymi: BO33–, CO32...

Nawozy fosforowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Inżynieria reaktorów chemicznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1519

superfosfatu. Powstający przy rozpadzie apatytu fluorowodór reaguje z krzemionką lub z krzemianami zawartymi...

Przemysł fosforowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krzysztof Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1764

fluorowodoru i czterochlorku węgla. Kwas fosforowy zatężony powyżej 68% P2O5 w którym obok kwasu...