Filozofia chrześcijańska - strona 13

note /search

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1211

. Można w nim z powodzeniem szukać elementów stoicyzmu, dominuje jednak filozofia chrześcijańska. ”Moja ojczyzna” to swoiste...

Wstęp do Pisma Świętego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

Waldemar Linke CP Natchnienie tekstu biblijnego. Historia przekonania religijnego i dogmatu wiary Skąd wiemy, że Pismo Święte jest natchnione? Czy mamy na to naukowy dowód? Trudno byłoby przedstawić taki dowód i poddać go krytycznej analizie. Nasze przekonanie o natchnieniu Pisma Świętego jest w...

Charakterystyka ustrojów RP

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833

KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) – typowe  zasady demokratycznego systemu:  suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw  obywatelskich; – parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislat...

Opracowanie zagadnień z prawa konstytucyjnego

  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5894

… Geneza i pojęcie konstytucji. a) początkowo jako akt gwarantujący ograniczenie władzy monarszej i organizujący organy państwa → sporna kwestia czy prawa człowieka powinny być w konstytucji – szkoła prawno-naturalna uznawała, że będzie to deprecjonować wagę praw człowieka, ostatecznie wygrał...