Fetyszyzm - strona 6

HMS

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

: Fetyszyzm - człowiek lokuje niezależne od niego siły w otaczających go przedmiotach Politeizm - człowiek...

Filozofia - pojęcia

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1946

społeczeństwa. Pojęcia kapitału i pracy. Zjawisko FETYSZYZMU polega na urzeczowieniu stosunków społecznych...

Najważniejsze zagadnienia socjologii

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1022

WSTĘP DO SOCJOLOGII Socjologia jest jedną z gałęzi społecznych zbioru dyscyplin naukowych , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków między ludzkich , oraz ich rezultaty . Podstawowymi założeniami jest myśl , że egzystencja ludzka jest egzystencją społeczną . Socjologia przedstawia , w...

Opracowanie tekstów z książki: "Czym jest teoria w politologii?"

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • prof. dr hab. Zbigniew Blok
  • Teoria polityki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3675

"Pluralizm teoretyczny w politologii" - Andrzej Jabłoński, 2. "Rodzaje teorii w nauce o polityce" - Mirosław Karwat, 3. "Teoria polityki w komentarzach filozoficznych i metodologicznych" - Jan P. Hudzik, 4. "Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku" ...

Rynek pracy - Bezrobocie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...