Fermion

Bariony - Neutron

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1323

, poniewaz wszystkie ladunki w barionie kasuja sie nawzajem. Maja one spin 1/2, 3/2, ... a wiec sa fermionami...

Bozony

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1225

jest fermionem, albo bozonem w zaleznosci od tego czy suma liczby protonow i neutronow jest parzysta...

statystyki kwantowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

ta odpowiada maksymalnemu poziomowi energetycznemu, zajętemu przez fermion (elektron) w układzie znajdującym...

Fizyka - Statystyki kwantowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Lidia Maksymowicz
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

znalezienia fermionu (cząstka podlegająca rozkładowi F. - D.) o energii ε w temperaturze T. Rozkład F. - D...

Podstawowe definicje chemiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

atomu izotopu 12C. Stosowana w fizyce i chemii do wyrażania mas atomowych i cząsteczkowych. Fermiony...

KWARKI I LEPTONY

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

elementarna, fermion, posiadający ładunek koloru (czyli podlegający oddziaływaniom silnym). Według obecnej...