Feliks Dzierżyński - strona 3

Komunizm wojenny a NEP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1834

Feliks Dzierżyński. Podstawą działalności tajnej policji był sadystyczny przymus, zadaniem - wprowadzenie...

Giełda historii medycyny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904

155. Pierwszy podręcznik do histologii – Henryk Hoyer 156. Feliks Dzierżyński - polski i rosyjski...

Polacy podczas I wojny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

byli: Julian Marchlewski, Feliks Dzierżyński, Róża Luksemburg i Adolf Warski - Warszawski. Dążyli...

Ruch robotniczy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

. Do jej założycieli i przywódców należeli Róża Luksemburg, Julian Marchlewski oraz Feliks Dzierżyński. Program SDKP...

Formy ustrojowe-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Nadolski
 • Historia Władzy w Europie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

1B FORMY USTROJOWE W DZIEJACH PANSTW EUROPEJSKICH W XX wieku 3 zasadnicze nurty konstytucjonalizmu: I. Konstytucjonalizm demokratyczny- system demokratyczny okrzepł w 2 połowie XIX wieku. Przyjmuje nowa jakość, gwarancja poszanowania praw jednostki. Po I Wojnie Światowej zakładano, ze tylko demokr...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

przez Feliksa Dzierżyńskiego miała tropić wszelkich wrogów ustroju i kontrrewolucjonistów. Urzędy państwowe...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 2821

dla swojego programu. Od początku stworzony zostaje aparat represji – w 1917r. Czeka Feliksa Dzierżyńskiego...

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

dla swojego programu. Od początku stworzony zostaje aparat represji – w 1917r. Czeka Feliksa Dzierżyńskiego...