Fasada - strona 18

Renesans cz 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1848

greckiej rzeźby hellenistycznej, a w architekturze fasada Palazzo Massimo Alle Colonne Baldassare...

Adler (słuchanie)

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1841

człowieka Nawyki nieuważnego słuchania: pseudosłuchanie- udaje, że słucha, a myśli o czym innym; fasada...

Zwłoka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3990

(obecna w KC do dzisiaj) przeciwko osobie, która umieściła na fasadzie lub okapie budynku przedmiot...

Groby cmentarne - Kreta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka egejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1309

, dodano monumentalną fasadę. Ląd grecki, okres średniohelladzki: Typowe są groby skrzynkowe oraz jamowe...

Richard Rogers referat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Barbara Zin
 • Architektura współczesna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652

: położony na portowym nabrzeżu, jego szklana fasada koresponduje z pobliską wodą, wygięty "biologicznie...

HISTORIA PARTI POLITYCZYCH- WYKŁAD

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3080

, były one fikcją, a demokracja była pewną fasadą) Dwupartyjny- m.in. Anglia i USA ; jest związany z określonym...