Osobowość społeczna - Czynniki biogenne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość społeczna - Czynniki biogenne  - strona 1

Fragment notatki:

OSOBOWOŚĆ SPOŁECZNA Definicja osobowości społ. Osobowością społeczną nazywamy względnie trwałą strukturę psychiczną człowieka, ukształtowaną pod wpływem czynników środowiska biologicznego i społecznego, wpływającą na jej zachowanie i działanie nadając kierunek i organizację.
Osobowość społ. - jest to zespół trwałych cech jednostki wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury i struktury zbiorowości, w których jednostka została wychowana i w których uczestniczy.
Inaczej mówiąc…. Osobowość społeczna jest to sposób traktowania siebie i innych ludzi w sytuacjach społecznych
Osobowość to zinternalizowana kultura nadbudowana na cechach biologicznych człowieka A zatem: Osobowość społeczna stanowi względnie autonomiczną i dynamiczną całość cech psychicznych, uformowaną w procesie życia jednostki, posiadającą swoistą strukturę i rządzącą się własnymi prawami. Znaczy to, że: 1. Osobowość jest systemem złożonym z cech wzajemnie się przenikających i warunkujących, których istotę można zrozumieć jedynie wówczas, gdy będzie się je analizować na tle całokształtu życia psychicznego i systemu działań jednostki.
2. Osobowość posiada swoistą strukturę, w której ramach wszystkie cechy psychiczne są od siebie zależna, ale nie wszystkie jednakowo ważne; pewne z nich są dominujące, bardziej aktywne i wywierają decydujący wpływ na zachowanie jednostki.
3. Cechy składające się na strukturę osobowości nadają całej osobowości charakter dynamiczny i aktywny
4. Aktywność osobowości skierowana jest na realizację określonych celów i ideałów, ukształtowanych na podłożu przyswojonych przez jednostkę wartości społecznych 5. Osobowość jako całość jest tworem ukształtowanym na podłożu życia jednostkowego, osobistych doświadczeń nagromadzonych w toku pracy i współżycia z innymi ludźmi, rozbudzonych potrzeb oraz przyswojonych ideałów i wzorów życia. Struktura czynników osobowości Cechy natury ludzkiej (podstawowe cechy homo sapiens) Indywidualne biologiczne cechy człowieka Czynniki biogenne Płeć
Wiek
Budowa ciała / siła fizyczna
Wygląd zewnętrzny (na tle standardów urody)
Warunki fizyczne /odniesione do wyzwań w życiu, sprawność ruchowa
Zdrowie / odporność na choroby Cz ynniki psychogenne Inteligencja (IQ)- poziom sprawności intelektualnej cechującej poszczególnych ludzi, ale nie sprowadzającej się do sumy wiadomości, umiejętności i nawyków, a do potencjału możliwości w obszarze uczenia się, przystosowania się do warunków otoczenia i wykorzystania doświadczeń.


(…)

… konfliktów, przewodzenia innym, inspirowania innych do działania, tworzenia i podtrzymywania więzi i wreszcie umiejętność współpracy w zespole
Temperament. Pojęcie temperamentu związane jest z dynamiczną stroną osobowości wyrażającą się w impulsywności i tempie działalności psychicznej. typologii temperamentów dokonał Hipokrates, żyjący w V wieku p.n.e. Ten słynny twórca medycyny biorąc za podstawę…
…, a do potencjału możliwości w obszarze uczenia się, przystosowania się do warunków otoczenia i wykorzystania doświadczeń.
Inteligencja emocjonalna (EQ) - znajomość własnych emocji, kierowanie emocjami, zdolność motywowania siebie, rozpoznawanie emocji u innych, nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi. Inteligencja emocjonalna to : Samoświadomość (umiemy rozpoznawać własne stany emocjonalne. Potrafimy…
… bardzo silne emocje, a niekiedy również działania o niebezpiecznym charakterze: rasizm, nacjonalizm, wrogość do innych nacji, ludzi o innej kulturze, wyśmiewanie się z inności Integracja osobowości integracja osobowości, pojmowana jako harmonia pomiędzy jaźnią pierwiastkową a pozostałymi wersjami jaźni, czyli fasadową, odzwierciedloną i zobiektywizowaną. Integracja osobowości społecznej zależy w dużym stopniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz