Fantazjowanie - strona 5

Trzebiński Autonarracja

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3108

fantazjowanie w związku z zamiarem - częstsze myślenie o przyszłych sytuacjach - pojawianie się większej liczby...

Teoria pola - Kurt Lewin

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1456
Wyświetleń: 6867

, których napięcie zostaje wyrównane PROCES(może to być np. myślenie, działanie, fantazjowanie) c) Potrzeba  wzrost...

Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

? Można to powiedzieć sensownie tylko wtedy, gdy wie się, że ma się wyjątkowo sprytnego przeciwnika. Można, fantazjując...

Emocje i Motywacja - wykład 9

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1946

=> altruizm jako mechanizm obronny? 6 FANTAZJOWANIE ma miejsce, kiedy człowiek nie realizuje fantazji...

Huizinga "Jesień sredniowiecza"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2625

wieku. Jednak te fantazjowania spowodowane były nierzadko wpływem diabla i stad rodziły się procesy...

SAPS, wykład 2 i 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1498

może wyolbrzymiać zagrożenia, fantazjować W tym paradygmacie podstawowym kryterium oceny, że coś jest problemem...