Fakt prawny - strona 11

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego (faktów prawnych) Dokumenty pełnią dwojakie funkcje...

Delikty prawa cywilnego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

rozwojowe: Okres zemsty prywatnej- zadośćuczynienie za pomocą zemsty.Staje się faktem prawnym...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 994

jest na normach prawnych powstaje w wyniku określonej normy prawnej w związku z zaistnieniem faktów prawnych...

Wstęp do prawa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

, zmianę lub ustanie stosunku prawnego. Fakty prawne - są te zdarzenia które wywołują stosunki prawne...

Elementy Teorii Prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

- żaden podmiot nie jest znany co do swojej tożsamości 47. Fakt prawny Fakty prawne - wydarzenia powodujące...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

. Fakty prawne - wymienione w przepisach okoliczności, które powodują powstanie, zmianę lub zerwanie...

Podstawy prawa egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1918

prawne wiążą z: a. wszystkimi faktami prawnymi, d. z czynnościami zgodnymi i niezgodnymi z prawem 5...

Prawo - charakterystyka zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 952

społeczny regulowany normami prawnymi.Stosunki prawne występują z powodu zaistnienia faktu prawnego...