Fair play - strona 5

Public reletions

  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

we wzajemnych kontaktach? fair play lojalność, czyli wierność zobowiązaniom i zasadom uczciwość, czyli unikanie...

Prawo do słusznego procesu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Bożena Gronowska
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1078

lojalności (fair play) organów procsowych Prawo oskarżonego do obrony to pakiet praw będących w ścisłym...

Przywództwo polityczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Małgorzata Kołodziejczak
  • Socjologia polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5096

się na tym jak ich przechytrzyć; zasady fair play są im nieznane ale wiedzą co i jak żeby utrzymać poparcie; egocentrycznym...