Ex ante - strona 8

Koszty w zarządzaniu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Tadeusz Ciurla
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

konkretnego podmiotu ↓ Zorientowany na zdarzenia przyszłe (ex ante) ↓ Służy wewnętrznym cenom firmy...

Funkcje i rodzaje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4690

z wielkościami wzorcowymi) ex ante (porównanie wielkości prognozowanych z wielkościami wzorcowymi) Celem kontroli...

Prawo antymonopolowe a regulacja sektorowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

interwencji Ex post facto Ex ante Sposób formułowania obowiązku Najczęściej określa czego Narzucają pozytywne...

Ekonomia keynesowska - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Danowska-Prokop
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1043

= oszczędności ( I = S ) I = S - równowaga ( punkt E ) I > S - nadwyżka inwestycji ex ante nad oszczędnościami ex...

Wykład - Koherencja lokalizacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Andrzej Klasik
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2982

dla ludzi i firm, w tym przestrzeni publicznych oraz jakości życia Ocena ex-ante Niedomknięcie gospodarki...

Istota Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2002

- jest to tzw. analiza ex ante, która ustala wartości wskaźników ekonomicznych w przyjętej perspektywie czasowej...

Egzamin teoria

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Pawełek
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3486

. Mierniki dokładności predykcji: ex ante - to co się może zdarzyć, dopuszczalność prognoz, spodziewana...