Koszty w zarządzaniu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty w zarządzaniu-opracowanie - strona 1 Koszty w zarządzaniu-opracowanie - strona 2 Koszty w zarządzaniu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Koszty w zarządzaniu
Model organizacji Leavitta
Definicje zarządzania
• Proces zarządzania – realizowanie ustalonych dążeo organizacji.
• Zarządzanie jest procesem wysiłków dla osiągnięcia celów organizacyjnych przez ludzi, przy
wykorzystaniu techniki, w zorganizowanych strukturach, w oparciu o wyznaczone zadania.
Podstawowe cele zarządzania
ŚRODKI
(sprawność)
wykorzystanie zasobów
CELE
(skuteczność)
osiągnięcie celów
(niskie koszty, duże osiągnięcia)
Sprawnie:

wykorzystanie mądrze i bez marnotrawstwa.

wykonywanie zadao w sposób prawidłowy, a odnosi się do realizacji między
nakładami i wynikami, dążenie do minimalizacji kosztów.
Skutecznie:

podejmowanie właściwych decyzji i uzyskanie powodzenia w ich wdrażaniu,
wykorzystanie odpowiedniego zadania.
Funkcja zarządzania
12 | S t r o n a
Organizacyjne

Planowane ← Funkcje zarządzania → Kierowane

Kontrola
Funkcja rachunków kosztów
Funkcja optymalizacyjna

Funkcja planistyczna ← Funkcje rachunków kosztów → Funkcja motywacyjna

Funkcja kontrolna
Funkcje zarządzania
Funkcje rachunków kosztów
Wyszczególnienie
Opis
Wyszczególnienie
Planowanie
Formułowanie celów
działalności i warunków
realizacji, opracowanie
strategii realizacji celów.
Funkcja
planistyczna
Organizowanie
Ustalanie struktury
organizacyjnej i innych
przedsięwzięd
organizacyjnych służących
realizacji celów.
Motywowanie
Formułowanie kryteriów
ocen oraz tworzenie
systemu bodźców dla
wewnętrznych jednostek
organizacyjnych.
Kontrola
Kontrola prawidłowości
powodzenia działalności
gospodarczej (wstępna,
bieżąca, wynikowa)
Rachunek kosztów w zarządzaniu
13 | S t r o n a
Funkcja
optymalizacyjna
Opis
Dostarczanie informacji o
kosztach, przychodach i
wynikach działao dla ustalenia
celów zadao, warunków i ich
realizacji.
Dostarczanie informacji o
sytuacjach decyzyjnych
służących do dokonywania
optymalnych wyborów.
Dostarczanie informacji o
kosztach, przychodach i
Funkcja
wynikach działao dla ustalenia
motywacyjna
systemu mierników i kryteriów
ocen jednostek
organizacyjnych.
Dostarczanie informacji o
kosztach, przychodach i
wynikach działao dla ustalenia
Funkcja kontrolna
stopnie realizacji celów i
zadao, wykorzystywania
zasobów i inne.
Rachunek kosztów – to badanie i transformowanie wg przyjętego modelu informacji
o kosztach działalności podmiotu, służące użytkownikom do oceny sytuacji, podejmowania
decyzji gospodarczych i kontroli ich urzeczywistnienia.
• cel – dostarczenie informacji użytkownikom,
• przedmiot – koszty działalności,
• podmiot – przedsiębiorstwo (jednostka organizacyjna).
Rachunek kosztów w jednostce gospodarczej
Zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb konkretnego podmiotu

Zorientowany na zdarzenia przyszłe (ex ante)

Służy wewnętrznym cenom firmy

Posługuje się zasadami właściwymi dla zarządzania firmą
Koszty i pojęcia bliskoznaczne
14 | S t r o n a
Jakie zachodzą relacje między wydatkiem , nakładem i kosztem?
- Wydatek – to każde wykorzystanie (wydatkowanie lub angażowanie) środków ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz