Ewakuacja - strona 7

Stan wyjątkowy - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1470

żywiołowej wprowadziła 19 szczegółowych ograniczeń dot.: ewakuacji, tworzenie stref zamkniętych, kwarantanny...

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

budynków, ewakuacja zakaz przebywania w określonych miejscach reglamentacja pomieszczeń zobowiązanie...

Wykład - Zasady wojny morskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

używane wyłącznie do ewakuacji rannych i chorych, jak również do przewozu personelu i materiału...

Zadania i kompetencje wójta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

wójt może zarządzić ewakuacje z obszarów bezpośrednio zagrożonych. Ustawa o samorządzie gminnym...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2688

się poŜaru na sąsiednie budynki, 4) moŜliwość ewakuacji ludzi, a takŜe uwzględniający bezpieczeństwo ekip...

Głebienie szybu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

awaryjne do ewakuacji ludzi w przypadku przerwy w dostawie energii elek­trycznej lub innych zagrożeń...