Europejska Wspólnota Węgla i Stali cele - strona 8

Traktat z Maastricht - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 476

Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...

Przepływ kapitału i osób

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Europejska (WE), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej...

Komisja Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Czub
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

utworzonej w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Na mocy Traktatu o fuzji organów Wspólnot z 1965...

Cechy organizacji ponadpaństwowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1477

Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) posługiwał się pojęciem „supranational, aby w ten sposób podkreślić...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

i poprawy jej jakości; dostarczenie węgla i stali na rynek francuski i niemiecki oraz państw przystępujących...

Wykład - Struktura budżetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

do budżetu. EWWiS finansuje swe wydatki z własnych środków, pochodzących z sektorów węgla i stali. Jej budżet...

Wykładnia prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 735

zawartym na czas określony jest Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Został on zawarty...

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Węgla i Stali (EWWiS) w Messynie w czerwcu 1955r. zdecydowano o przygotowaniu planu gospodarczego...