Europejska Wspólnota Węgla i Stali cele - strona 14

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Wspólnoty Węgla i Stali 1950/1951 Powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 1955/1957 Przyjęcie Traktatu...

Traktat UE skonsolidowany - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

POSTANOWIENIA ZMIENIAJĄCE TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ WĘGLA I STALI Artykuł 9 (pominięty) TYTUŁ...

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

ma swoje źródło w pierwszych poczynaniach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Euratomu. Początkowo...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

jako Radę, bez dalszych uszczegółowień. Podobnie nazywa ją Traktat o EURATOM-ie. Przez Traktat Węgla i Stali...

Egzamin - integracja europejska

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

międzynarodowa dotycząca utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Podpisało go w Paryżu 18 kwietnia 1951...

Polityka regionalna - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

we wniosku pokrywały się z celami określonymi w dyrektywach Wspólnoty. Istotne zmiany w dziedzinie polityki...

Trakaty i organy Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

. Traktat paryski powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali [EWWiS] 1951 (wchodzi w życie 1952...