Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 232

Wprowadzenie Euro

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

, ale również i w krajach spoza Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym również i w Polsce. Wprowadzenie EURO...

Współczesne Systemy Polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4977

"Permanentna wojna i amerykanizacja świata" Immanuel Wallerstein "Europejski uniwersalizm i retoryka władzy...

Systemy wojenne - teorie Niklasa Luhmanna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

, czy też tzw. „wspólnoty międzynarodowej"14. W systemie politycznym obowiązuje zasada: Państwem jest podmiot...

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

w rozkładzie wspólnoty pierwotnej; polega na podległości prawnej i gospodarczej jednych grup społecznych innym...

Skutki kryzysu energetycznego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

gosp i spadek popytu na rynkach krajowych, spowodował powrót do protekcjonizmu w handlu międzynarodowym...