Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 177

Kultura a gospodarka

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1372

one pewne cele i priorytety. Możemy stwierdzić, że standardy polityczne i gospodarcze nakładają...

Struktura traktatu akcesyjnego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • System prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

państw do Traktatu o UE, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu ustanawiającego...

Skrypt z socjologii religii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
  • Socjologia religii
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2009

jako wiedzę niezbędną do wyjaśniania złożoności procesów społeczno - gospodarczych i procesów struktury życia...

Test z prawa gospodarczego

  • Uniwersytet Gdański
  • dr hab. Andrzej Powałowski
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

dla gospodarki polskiej ze strony Unii Europejskiej Działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa działalności...

Polityka - opracowane zagadnienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2282

Perspektywa nowego ładu europejskiego po upadku systemu komunistycznego Społeczność międzynarodowa...