Socjalizm - Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjalizm - Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy - strona 1 Socjalizm - Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy - strona 2 Socjalizm - Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy - strona 3

Fragment notatki:

S ocjalizm Rozwój kapitalizmu i nędza proletariuszy przełom 2. i 3. dekady XIX w. w Europie i USA  władza polityczna i dominacja ekonomiczna burżuazji
degradacja polityczna i ekonomiczna warstw najbiedniejszych
 rozwarstwienie społeczne
 nędza mas robotniczych triumf doktrynalny indywidualizmu
rosnąca szara masa i nędza proletariuszy  pozbawionych praw zrzeszania się, wyborczych itd.
Narodziny socjalizmu refleksja nad tym wszystkim - równocześnie w Anglii i Francji
„socjalizm” - neologizm, negacja indywidualizmu, system społeczny oparty na stowarzyszeniach kooperatywnych  w pół. XIX w. dodano „utopijny” lub „naukowy”  wtedy rozróżniono go od wcześniejszej, pokojowej realizacji programu socjalistycznego
 ta późniejsza koncepcja - oparta na rewolucyjnej walce klas i deprecjonująca wcześniejsze propozycje
Socjalizm utopijny początek XIX w. - stosunki kapitalistyczne dopiero się kształtują
potencjał klasy robotniczej ograniczony
pojawiają się rzecznicy sprawy ludu
Claude Henri Saint-Simon (1760-1825) dzieła: „ Katechizm industrialistów” „ Nowe chrześcijaństwo”  złoty wiek może nadejść dzięki odpowiedniej przebudowie społeczeństwa
Założenia: pełne zracjonalizowanie stosunków społ-eko
 oddzielenie warstw nieproduktywnych /szlachta, wojskowi, urzędnicy państwowi, prawnicy  , rentierzy/ oddzielał tych, którzy tworzą dobra ekonomiczne /przemysłowców i robotników/  do nich należeć miała decydująca rola w funkcjonowaniu przyszłego społeczeństwa
kierowanie i kontrola procesów produkcyjnych w rękach 3 izb - planowanie analiza realizacja zamierzeń całe życie społeczne podp. wymaganiom procesów produkcyjnych
zadania klasycznej polityki sprowadzone do zera 
kapitalizm nie miał być zlikwidowany, lecz zracjonalizowany
 wybitna rola uczonych i technokratów
przeobrażenia oparte na metodach pokojowych, oddziałujących prz.wsz. na sferę psychiki ludzkiej
nowe chrześcijaństwo będzie oddziaływać najpierw na oświecone warstwy społeczne oraz klasy posiadające, które zainicjują proces wyzwalania ludu
istotna rola władzy królewskiej - jest to czynnik ponadklasowy, nie związany z jakimkolwiek systemem polit., zapoczątkuje proces reform. społ.
U czniowie Saint-Simona: E nfantin Bazard Leroux Charles Fourier (1772-1835)
dzieło „Nowy świat industrialny i zrzeszeniowy”

(…)

…, gdy straci swój klasowy charakter
 więc państwo proletariackie nie jest najwyższą formą rozwoju społ.
dyktatura proletariatu jest tylko przejściem do zniesienia wszystkich klas i społeczeństwa bezklasowego
Teoria rewolucji
stanowi rozwinięcie konstrukcji walki klas jako siły napędowej wszelkiego rozwoju i prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych
to dostosowywanie stos…
… tylko w ogólnych zarysach
teza Marksa: nieodzownym instrumentem do likwidacji państwa burżuazyjnego jest rewolucyjna dyktatura proletariatu
(wymyślił ją pod wpływem Wiosny Ludów i Komuny Paryskiej)
 proletariat musi zniszczyć starą maszynerię i w jej miejsce zbudować wł. proletariacką, która byłaby w stanie skutecznie zabezpieczać jej interesy i konsekwentnie zmierzać do zbudowania wspólnoty komunistycznej…
… itd. 
 materialne warunki bytowania społeczeństw, sposób produkcji dóbr materialnych  decydują o ich strukturze, formach organizacyjnych, poglądach i instytucjach, a także o państwie i prawie
siły wytwórcze cechuje ogromna dynamika
 narzuca ona konieczność przeprowadzenia odp. zmian w sferze stosunków produkcji
 prawo koniecznej zgodności stos. produkcji z charakterem sił wytwórczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz