Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 161

Transport kolejowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

W UNII EUROPEJSKIEJ 1.Odziedziczony jeszcze w XIX i XX wieku podział na narodowe sieci kolejowe...

Partie polityczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

Tacheryzm- reformy gospodarcze społeczne ekonomiczne, ograniczenie roli związków zawodowych. Patriokracja...

Bilans płatniczy - NBP

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

Handlu (WTO) 4. Układ Sowarzyszeniowy Poski Ze Wspólnotami Europejskimi z tego wynikają reguły: brak ceł...

Bezrobocie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marek Gębski
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1904

wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu...

Pytania z kolokwium i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz
 • Polityka migracyjna i azylowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

, a postrzeganie zjawiska imigracji przez społeczeństwo jest generalnie pozytywne. Państwa europejskie...

Klasyfikacja odpadów - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

, jak i Wspólnoty Europejskiej (co 3 lata). - Cele średnooterminowe. W horyzoncie czasowym 2003-2010 przewidywane...

Bałkanski kompleks - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1512

(kier.przez OBWE), IV- Odbudowa i rozwój gosp.(UE). Plan Marttiego Ahtiasaariego dot.statusu Kosowa: Kosowo...

Prawo UE - układ z Schengen

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

i zrównoważonego wzrostu gosp. w całej Wspólnocie, zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnienie równości...