Etyka nikomachejska - strona 6

Etyka zachowań organizacyjnych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Izabela Wierzbicka
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 735

takie jak: polecana lektura, czym jest etyka, rys historyczny etyki zarządzania, etapy rozwoju etyki zarządzania...

Arystoteles i Platon

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Filozofia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2268

Platona był Sokrates: on natchnął logikę i etykę Platona. Drugi zaś, prawie równie ważny motyw...

Wstęp do filozofii

  • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1743

do prakseologii. Etyka nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Czesław Wróbel
  • Filozofia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 11732

do prakseologii. Etyka nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro...