Etyka nikomachejska - strona 6

Etyka zachowań organizacyjnych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Izabela Wierzbicka
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 847

takie jak: polecana lektura, czym jest etyka, rys historyczny etyki zarządzania, etapy rozwoju etyki zarządzania...

Arystoteles i Platon

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Filozofia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2450

Platona był Sokrates: on natchnął logikę i etykę Platona. Drugi zaś, prawie równie ważny motyw...

Wstęp do filozofii

  • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1806

do prakseologii. Etyka nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • dr Czesław Wróbel
  • Filozofia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 11872

do prakseologii. Etyka nauka o moralności, zajmująca się wyjaśnieniem i ustalaniem takich kategorii, jak dobro...